Terasy

Montážní návod

Pokládka dřevoplastové terasy vypadá na první pohled vždy velmi jednoduše, zdání však klame.

V první řadě je nutné si dobře rozmyslet, jak chceme, aby naše terasa vypadala. Nejlepší je se poradit s odborníky v oboru, případně se zahradním architektem. Ti by měli vyhotovit minimálně kladečský plán (nákres pokládky a konečného provedení) nebo v tom lepším případě 3D návrh. Tím budete mít mnohem lepší představu o celém díle po dokončení. Zároveň se od nich dozvíte, jak bude výstavba terasy probíhat. Proberou s Vámi jednotlivé kroky: stavební připravenost, pokládku.

Stavební připravenost

Nejdůležitější část z celé terasy. Sice ji po dokončení celé terasy již neuvídíte, ale je to stejné jako u každé jiné stavby: jaké základy - takový dům.

Proto není dobré na této časti šetřit. Každý si zvolí ten nejpřijatelnější typ podkladu. Zde je možnost zvolit - štěrkové lože, betonový podklad nebo kovovou konstrukci.

Nejlepším podkladem pro terasu je betonová deska. Ta zajistí stálou rovinu a pevnost celé terasy. Sice je nákladnější a složitější při přípravách, ale to se investorovi vrátí při samotné pokládce jednotlivých profilů.

Další možnost má investor v poměrně levném, ale zato komplikovaném pokladu = štěrkové lože. Tento typ podkladu je velmi jednoduchý. Vytyčí se prostor budoucí terasy, zabetonují se obrubníky, vnitřní prostor se vysype kamenou drtí (štěrkem) a celá plocha se zhutní. Dobré je nechat takto připravenou plochu alespoň dva měsíce samovolně sedat a poté opakovat hutnění. Poté srovnat povrch do roviny a může se začít pokládat.

Poslední variantou jsou kovové rošty. Ne vždy se dají terasy pokládat na zem. Prostory pro terasu bývají dost často navrženy do stráně, v patře domu nebo částečném svahu. V těchto případech se musí vystavět kovová konstrukce, na kterou se pochozí plocha položí. S tím máme nejlepší zkušenost. Je zaručena pevnost terasy a přesně připravené rozteče pro jednotlivé nosné profily. Zároveň se otevírají další možnosti pro vytvoření atypického prostoru s využitím všech možných zákoutí a vytvoření zástěny nebo jen zábradlí.

Založení terasy

Ve chvíli dobře připraveného podkladu, přichází na řadu založení podkladových roštů. Ty mají přesně stanové rozteče a je nutné je dodržet. Když se podíváte řemeslníkům pod ruku a přeměříte si je, musí Vám metr ukázat rozměr od 30 - 50 cm osově. Tenot rozměr je stanoven jednotlivými výrobci dle použité technilogie. Duté profily mají rozteč menší, kolem 30cm, plné profily standardně 40cm. Pokud se tyto rozteče nedodrží, může docházet postupem času k prověšování podlahových profilů mezi jednotlivými nosiči. Dodavatel terasy na zákazníkovi poměrně jednoduše tímto krokem ušetří.

Na založení nosných profilů také záleží pokládka samotných prken. Čím přesnější je založení, tím jednoduší a rychlejší se samotná pokládka. Proto založení na štěrku je mnohem složitější a časově náročnější. Na betonové ploše je nutné použít gumové podložky, které zajistí průtok vody pod nosiči. Na kovové konstrukci není co podkládat, ta nám zaručuje ideální rovinu. Na druhou stranu je dobré nosiče minimálně po obvodu zakotvit ke konstrukci.

Pokládka podlahových profilů

Na připravené rošty položíme podlahový profil. Ten zakotvíme startovacími klipy nebo jej shora přišroubujeme k nosiči. Překontroluje se rovina (případně vyspádování) a zašroubujeme první řadu standardních klipů. Každý výrobce určeje mezeru mezi profily a proto by měl být každý montážník vybaven speciální měrkou od výrobce. Doporučujeme tyto podložky, protože Vám usnadní sbíhavost prken. Samotná pokládka podlahových profilů je dále stejná. Na poslední prkno použijeme opět startovací klip nebo prkno shora přišroubujeme a obvod terasy se v případě plných profilů jen zabrousí, případěn jako u dutých profilů zalištuje.

Terasa je položena, nezbývá už nic jiného než si terasu vyzkoušet, nastěhovat zahradní nábytek a vychutnat si první kávu.

Tento postup montáže je pouze orientační a může se dle jednotlivých výrobců lišit.